Obchodné a dodacie podmienky, ochrana osobných údajov

Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Nasledovné všeobecné obchodné podmienky určujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vyplyvajú z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Predmetom je nákup a predaj tovaru na stránke internetového obchodu www.wilfred.sk

2.Ceny

2.1. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu www.wilfred.sk sú určené pre produkty pri ktorých sa označenie o výške ceny nachádza. Ceny sa vzťahujú výhradne na produkt a nezahŕňajú poplatky za dopravu alebo iné služby.

2.2. Cena sa zvyčajne vzťahuje na 1 ks produktu poprípade na 50 gramové balenie sypaného čaju. Firma  je platcom DPH.

3.Objednanie tovaru

3.1. Kupujúci je pre správne prijatie a vybavenie objednávky povinný správne vyplniť údaje vyžadované elektronickým formulárnym systémom. Odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s tu uvádzanými obchodnými podmienkami.

3.2. Po správne odoslanej objednávke príde kupujúcemu potvrdzjúci e-mail na adresu udanú pri registrácií so všeobecnými informáciami o objednávke.

3.3. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 24 hodín od prijatia objednávky.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo pri väčších alebo neobvyklých objednávkach telefonicky alebo inak kontaktovať kupujúceho a potvrdiť tak objednávku.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť o zmluvy v prípade :

– predávajúci má podozrenie, že kupujúci nemá seriózny záujem o prevzatie tovaru

– objednávkovy formulá je nesprávne alebo neúplne vyplnený a predávajúci tak nemá možnosť si objednávku overiť

– objednaným tovarom už predavajúci nedisponuje a nie je možné ho tak dodať

-cena tovaru sa u dodávajúcej strany zmenila, čo ovplyvnilo aj výslednú predajnú sumu

4. Spôsob platby

4.1. Dobierka

Kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri jeho prevziatí v hotovosti.

4.2. Platba pomocou platobnej karty a prevodom na účet

Kupujúci môže za tovar zaplatiť pomocou služby Trustpay a to cez svoju platobnú kartu priamo na webstránke alebo bankovým prevodom na náš účet. Po pripísaní peňažnej sumy na náš účet bude objednávka vybavená.

5. Spôsob prepravy

5.1 Tovar je posielaný zákazníkovi výlučne cez kuriérsku spoločnosť Geis. Doručenie zásielky od odovzdania k prepravcovi trvá zvyčajne 1-3 dní. Cena za dopravu bude vyčíslená pri každej objednávke. Predávajúci sa pri individuálnych alebo neštandardných objednávkach môže s kupujúcim dohodnúť na individuálnej doprave. Dĺžka doby doručenia zásielky sa vo vyťažených obdobiach (Vianoce, Valentín) môže predĺžiť. 

6. Dodanie tovaru

6.1.

Tovar je dodaný spôsobom, ktorý je zahrnutý v objednávke. Cena za dopravu nie je zarátaná v cene produktu. Poplatok za dopravu je vypočítaný podľa štandardných cien ustanovených zmluvným prepravcom.

6.2.

Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať prípadné možné poškodenia a tie uviesť do preberacích dokumentov. Vážne poškodenú zásielku sa zákazníkovy neodporúča preberať. Akékoľvek mechanické poškodenia zistené alebo oznámené po prevzatí zásielky predávajúci nemusí akceptovať.

7. Časové vybavenie objednávky

Prijaté objednávky expedujeme  zvyčajne do 2 až 3 dní od potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nemožnosti dodať tovar v časovej lehote. Predávajúci je povinný o takejto zmene kupujúceho informovať mailom alebo telefonicky. Po prevzatí tovaru prepravcom trvá zvyčajne doprava 1 – 3 dni.

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci ma právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar vrátiť neotvorený a nepoškodený.

9. Záručná doba

Záručná doba na predávaný tovar býva zvyčajne 24 mesiacov pokiaľ nie je stanovené inak. Predávajúci je povinný dodať k tovaru daňový doklad poprípade záručný list. Záručná doba sa vzťahuje len na produkty zakúpené v internetovom obchode www.wilfred.sk. Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté pri výrobe, manipulácií alebo balení produktu. Nie je zodpovedný za chyby a poškodenia tovaru, ktoré nevznikli jeho chybou a zapričinením, poprípade zlou manipuláciou s tovarom zo strany zákazníka.

Právna doložka

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkovi sú uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať informácie o osobných údajoch žiadnym osobám tretej strany. Výnimkou sú prepravcovia, ktorým sú pre splnenie povinnosti doručenia tovaru poskytnuté pri registrácií základné informácie o zákazníkovi.

Kupujúci dáva pri uzatvorení kúpnej zmluvy a registrácií svoj súhlas so spracovaním a použitím osobných informácií na účeli spracovania objednávky. Osobné údaje zákazníkov sú zachované a zálohované.

Kupujúci pri podpísaní kúpnej zmluvy (vytvorenia objednávky) uvádza nasledovné osobné informácie : meno, priezvisko, bydlisko, emailovú adresu, telefonné číslo, faktračnú adresu. V prípade právnickej kupujúceho právnickej osoby sa uvádza IČO, DIČ, PSČ, (IČ DPH), číslo telefónu, kontaktnú osobu, emailovú adresu.

Kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky súhlasí s použitím pravdivo vyplnených osobných údajov za účelom správneho spracovania objednávky.

Všetky platby vykonávané skrz elektronické bankovníctvo prebiehajú na stránkach banky kupujúceho pri najväčšej ochrane osobných údajov.

Databáza osobných údajov nie je určená na predaj, prenájom alebo poskytovanie tretej strane.

Záverečné ustanovenie

Všetky materiály publikované na stránke internetového obchodu sú chránené autorským zákonom. Žiadne časti stránky ako sú dizajn, texty, popisy výrobkov, fotografie, prvky, časti stránky, názvy, nemôžu byť kopírované ani inak šírené bez súhlasu majiteľa autorských práv.

Ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje.

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto by sme Vám radi vysvetlili ako chránime Vaše osobné údaje.

Údaje, ktoré zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe

Kvôli nákupu od Vás požadujeme informácie, ktoré sú potrebné k úspešnému vybaveniu Vašej objednávky. Tieto údaje zahrňujú následovné informácie: Meno, priezvisko, adresu, tel. kontakt, mail

V prípade platby cez nejaký elektronický subjekt, napríklad bankovým prevodom, prebieha platba výlučne cez banku a my sa nedozvieme žiadne prístupové údaju k Vašim účtom ani žiadne iné informácie týkajúce sa Vášho bankového konta.

Informácie pri vytvorení účtu

Ak si u nás vytvárate použivateľské konto vyžadujeme od Vás Vaše prihlasovacie meno a mailovú adresu.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré používamé k úspešnému prijatiu a vybaveniu Vašej objednávky sú ďalej poskytnuté k fakturácií a k nášmu fakturačnému systému.

Vaše kontaktné údaje a najmä meno, mail a telefónny kontakt ďalej slúžia k informovaniu o stave a priebehu spracovania Vašej objednávky hlavne cez Vami uvedený mail.

Prispôsobenie našej webovej stránky na základe Vašej aktivity

Údaje z Vašej aktivity na našej webovej stránke, napríklad prehliadané stránky a produkty môžeme ďalej využiť pre zlepšenie našich služieb. Tieto informácie sú však zbierané všeobecne bez Vaších osobných údajov, ako sú meno, priezvisko, adresa alebo mail.

 

  1. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Údaje sprístupňujeme v prípade:

Vaše údaje sú zverejnené tretím stranám v prípade, že to vyžaduje situácia k úspešnému plneniu Vašej objednávky a to len v prísnom súlade s našimi obchodnými podmienkami.

Doručovateľské služby:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Geis SK s.r.o.
Trňanská 6 960 01 Zvolen

Hostingové služby

Websupport, s.r.o.
Staré Grunty 12 841 04 Bratislava

Fakturačné služby a účtovníctvo:

RODEKON plus, s.r.o.
Nitrianska 5 953 01 Zlaté Moravce

Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava

Uchovávanie údajov pre legislatívne a právne účely

Vaše údaje uchovávame z legislativných predpisov platných pre Slovenskú republiku a z požiadaviek štátných a iných orgánov, ktoré by v súlade s týmito právnymi predpismi mohli údaje a informácie vyžadovať.

Spôsob ochrany údajov

Osobné údaje uchovávame len pokiaľ máte na našej webovej stránke zriadený používateľský účet. K prístupu k Vaším údajom máte len Vy a administrátor internetového obchodu za účelom spracovania objednávky poprípade Vami vyžadovaných zmien na Vašom účte. Váš účet je chránený prístupovým menom a heslom.

Keďže spracovávame Vaše osobné údaje, máte viaceré práva slúžiace k ochrane týchto údajov, tie si môžete uplatniť kontaktovaním na náš mail uvedený na našej internetovej stránke.

  1. Právo na získanie informácií, o tom ako nakladáme s Vašími osobnými údajmi.
  2. Právo na vymazanie Vaších údajov, ktoré spracovávame v prípade, že:
  • -údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • -odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • -namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných –na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete –spracúvanie za účelom priameho marketingu
  • -osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
  •  Právo na opravu Vašich údajov:

V prípade, že máte pocit, že Vaše údaje sú nesprávne, môžete ich zmeniť prostredníctvom Vášho účtu po prihlásení a zadaní všetkých prihlasovacích údajov. Poprípade nám môžete napísať na mail info@wilfred.sk a Vaše údaje po Vašom súhlase opravíme.

Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov:

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade ak, spochybnite správnosť údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak Prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov . Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Právo na namietanie: 

Ak sa Vaše údaje spracuvajú na priamy marketing, máte právo namietať proti použitiu Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť: 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy. Ak je to technicky možné, Vaše údaje prenesieme k Vašemu prevádzkovateľovi.